Tudnivalók

Lakáson bekövetkezett halálesetről az elhunyt hozzátartozóinak haladéktalanul értesíteniük kell az elhunyt háziorvosát, vagy rendelési időn kívüli időszakban az orvosi ügyeletet. A halottszemlét végző orvos a halál okának egyértelmű megállapítása esetén kiállítja a halottvizsgálati bizonyítványt; ha nem tudja megállapítani a halál okát, elrendelheti a boncolást. Ezt követően értesíteni kell munkatársainkat a 06-20-912-3937-es Éjjel-Nappal hívható ügyeleti telefonszámunkat és munkatársaink gondoskodnak az  Elhunyt elszállításáról. Továbbá tájékoztatják a további teendőkről. (Elszállításkor az elhunyton nemesfém, vagy annak vélhető tárgy nem maradhat.)

Kórházban, klinikán történt halálesetkor az illetékes osztály a bekövetkezett halálesetről táviratban, vagy telefonon értesíti az elhunyt legközelebbiként megjelölt hozzátartozóját. Ezt követően kell felkeresni az elhunytat utoljára kezelő osztály orvosát, vagy a betegfelvételi irodát, ahol kiadják az elhunyt személyes dolgait, a halálozási lapot (statisztikai lapot), a halottvizsgálati bizonyítványt és az elhunyt személyi igazolványát. Itt tájékoztatnak arról, hogy hol mikor végzik el az elhunyt boncolását. Ha szükséges az elhunyt felöltöztetése. célszerű mindjárt ruhát is vinni,vagy leadható a temetkezési irodánkban is. A pathológián tájékoztatják a hozzátartozót, hogy az elhunyt mikortól temethető.
  Ezután vegye fel a kapcsolatot munkatársainkal,a 06-20-912-39-49 - es tel számon,vagy fáradjon be az irodánkba Mezőberény Fő út 33 alá ahol tájékoztatást kap a további teendőkről.  Az elhunyt anyakönyveztetését mindig a bekövetkezett haláleset helységének területileg illetékes önkormányzati szervénél végzik az 1982/17.tv. rend. 10. §. (3.) bekezdése alapján.

Rendkívüli halálesetkor (baleset, öngyilkosság, gyilkosság) mindig szükséges az elhunyt igazságügyi orvostani boncolása, mely történhet a legközelebbi Igazságügyi Orvostani Intézetben, vagy a település ravatalozójának bonctermében, igazságügyi orvosszakértő kirendelése mellett.* Ekkor a halott vizsgálati bizonyítványt az igazságügyi orvosszakértő állítja ki.
A rendkívüli haláleseteknél a temetéshez, hamvasztáshoz a rendőrhatóság engedélyét is be kell szerezni,amit munkatársaink beszereznek.Rendkívüli és természetes haláleset bekövetkeztekor, az ügyeletes orvos, rendőr, nem utasíthatja, befolyásolhatja a hozzátartozókat a temetkezési szolgáltató választásban,az elhunyt temetését, szállítását illetően.    

Ha ezt teszi Törvényt sért! 1999.éviXLIII.Törv                                       

Rendkívüli haláleset esetén,ha az orvos ,rendőr,elrendeli a patológiára történő beszállítást,azt a szolgáltatónak a kórház, illetve az azt elrendelő hatóság téríti meg. 43/1999.34§
Nem hárítható tovább a hozzátartozókra,a beszállítás költsége!
 
A temetési szolgáltatást nem köteles attól igényelni aki az elhunyt elszállítását végezte(a jogosan felmerülő költségek rendezése után). Jogában áll más szolgáltatóval végeztetni a temetési szertartást.
Esetleges kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal.
 


A temetés az alábbi költségekből tevődik össze :


I. Hamvasztás díja, szállítások, kegytárgyak költségei, ravatalozás, ügyintézés díja
II. Kegyeleti felkészítés,öltöztetés, hűtés
III. Temetői költségek (sírhely megváltás, sírásás, fedlapmozgatás, betűvésés)
IV. Ravatal használat díja
V. Búcsúztatás díja
VI. Koszorú,sírcsokor

A temetések ügyintézése
 

A temetési ügyintézéshez szükséges okmányok:

 • Halottvizsgálati bizonyítvány, amit a halál bekövetkeztét megállapító orvos állít ki (6 példányos nyomtatvány) link
 • Elhunyt személyi igazolványa (lakcímkártyája), esetlegesen útlevél, vezetői engedély
 • Elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Ha házas volt - házassági anyakönyvi kivonat (házastárs személyi igazolványa)
 • Ha özvegy volt - elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

Az anyakönyveztetéshez szükséges egyéb, elhunytra vonatkozó adatok:

 • Iskolai végzettség
 • Állampolgárság
 • Munkahely (ha nyugdíjas volt, az utolsó munkahely adatai)
 • Fogalakozás
 • Született gyermek(ek)

A Megrendelő adatai:

 • Neve
 • Címe
 • Személyi igazolvány száma
 • Jogosultsága a temetés ügyintézésére
 •  
 • Az itt felsorolt okmányok, vagy adatok hiányában is el tudjuk kezdeni az ügyintézést! Munkatársaink útba igazítást adnak azok beszerzéséhezés, igény szerint beszerezzük a szükséges dokumentumokat,ezzel is segítséget nyujtva a gyász nehéz terhében.


A haláleset alkalmával elsősorban azt kell eldöntenie a temetésről intézkedőnek, hogy a temetés hagyományos földbe temetéssel, vagy hamvasztásos temetéssel történjen, ugyanis hamvasztásos temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítványt a boncolást végző orvosnak vagy az illetékes ÁNTSZ-nek hamvaszthatóságot igazoló záradékkal kell ellátnia.

A temetés ügyintézése előtt tisztázandó, hogy az elhunyt mely temetési helyre kerül eltemetésre.
Amennyiben a temetés meglévő sírba történik célszerű átgondolni a temetés módját, hisz a temetéssel összefüggésben végzendő sírnyitáshoz, exhumáláshoz szükséges a már sírban nyugvó, vagy exhumálandó elhunyt halotti anyakönyvi kivonata.
25 éven belül eltemetett elhunyt hamvasztása érdekében történő exhumálásához a halottvizsgálati bizonyítvány halál okát tartalmazó példánya is szükséges.
Végül a temetésre történő intézkedés előtt célszerű dönteni arró, hogy ki fog az elhunyt temetéséről gondoskodni, és ki jogosult rendelkezni a temetési hely (sírhely, urnafülke, stb.) felett.

Az eltemettetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
Aki a temetést szerződésben vállalta;
Akit az elhunyt végrendelete arra kötelez;
Végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt elő házastársa;
Az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 22.§(2) bekezdése a rendelkezési jog gyakorlását az alábbi jogkörökre terjeszti ki:

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

 

 Az ügyintézésben szeretnénk minél több segítséget nyújtani a gyászoló családnak, ezért honlapunkról a következő nyomtatványokat töltheti le, amelyeket kitöltve és úgy eljuttatva irodánkba megrövidülhet az ügyintézés ideje:

 

 

CsatolmányMéret
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS.doc31.5 KB
Hamvasztó Csanád.ppt160.5 KB
Hamvasztó Szolnok.ppt263 KB
Árlista.xls40.5 KB